EGYSZEMÉLYES KFT. ALAPÍTÁSA

Információs portál
EGYSZEMÉLYES
KFT. ALAPÍTÁS

 

 

AZ EGYSZEMÉLYES KFT. ALAPÍTÁSA, TAGJA

Korlátolt felelõsségû társaság alapítható egyetlen személy által is. Az egyszemélyi alapító lehet magánszemély, illetve más gazdasági társaság (Bt., Kft., Zrt., stb.)

EGYSZEMÉLYES KFT ALAPÍTÁS: ÚJ SZABÁLYOK Az egyszemélyes Kft-re a korábbi társasági jogi szabályozás több korlátozást, illetve többletkövetelményeket határozott meg. Ezeket a korlátozásokat, illetve terheket a hatályos társasági törvény nem tartalmazza, illetve ezek hiányáról kifejezetten rendelkezik, illetve egyes kérdésekben könnyítéseket tartalmaz.

EGYSZEMÉLYES KFT ALAPÍTÁS MINT MÁS KFT TAGJA Az egyszemélyes Kft. további gazdasági társaságban tag (tulajdonos) lehet, ezzel kapcsolatban speciális korlátozás nem áll fenn, így az egyszemélyes Kft. akár egy másik egyszemélyes Kft. egyedüli tagja (tulajdonosa) is lehet.

Egyszemélyes Kft. alapítása társasági szerzõdés helyett alapító okiratnak az egyedüli tag általi elfogadásával és ügyvédi ellenjegyzésével jön létre.

EGYSZEMÉLYES KFT ALAPÍTÁS TÖRZSTŐKE Egyszemélyes Kft. alapítása 100.000,- Ft törzstõkével? Az egyszemélyes Kft. vonatkozásában szintén érvényesülnek a Kft-re vonatkozó, 500.000,- Ft-os alaptõke követelmény, azonban a cégbírósági bejegyzést megelõzõen 250.000,- Ft helyett 100.000,- Ft összegû törzstõke házipénztárba vagy bankszámlára történõ befizetése lehetséges.

EGYSZEMÉLYES KFT ALAPÍTÁS SPECIÁLIS ESETE Egyszemélyes Kft. létrejöhet úgy is, hogy valamely eredetileg több taggal mûködõ Kft. valamennyi üzletrészét egy személy szerzi meg.

 

OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS
OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS ÉS ADÓELONYÖK OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS ÁLTALÁBAN OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS HELYSZÍNEK