EGYSZEMÉLYES KFT. MÛKÖDÉSE, ÜGYVEZETÉSE

Információs portál
EGYSZEMÉLYES
KFT. ALAPÍTÁS

 

 

AZ EGYSZEMÉLYES KFT. MÛKÖDÉSE

AZ EGYSZEMÉLYES KFT MŰKÖDÉSE Az egyszemélyes Kft-nél taggyûlés nem mûködik, így az alapító okirat módosításával, ügyvezetõ megválasztásával és a társaság legfontosabb kérdéseiben az alapító egyszemélyben határoz. Egyszemélyes Kft. esetében természetesen nincs szükség ezen döntések meghozatalához a társasági törvény taggyûlésre elõírt eljárási szabályainak betartására, így nem érvényesülnek a meghívó közlésére, tartalmára, szavazás rendjére, stb. szabályai. Az egyetlen megkötés, hogy az egyedüli tagnak írásba kell foglalnia a társasággal kapcsolatos döntéseit.

AZ EGYSZEMÉLYES KFT. ÜGYVEZETÉSE

AZ EGYSZEMÉLYES KFT ÜGYVEZETÉSE A társasági törvény alapján kötelezõ ügyvezetõ kijelölése, aki mindazon kérdésekben hozhat döntést, amelyben az egyedüli tagnak nincs kizárólagos hatásköre, vagy az egyedüli tag nem hozott döntést a kérdésben.

AZ EGYSZEMÉLYES KFT ÜGYVEZETÉSE AZ EGYEDÜLI TAG ÁLTAL Az egyedüli tag is elláthatja az egyszemélyes Kft. ügyvezetését, erre nézve egyetlen speciális korlátozást ír elõ a társasági törvény, ebben az esetben az ügyvezetõi tisztség munkaviszonyban nem látható el. Az alapító okirat azonban felmentést adhat a tilalom alól és lehetõvé teheti a munkaviszonyban történõ tisztségviselést.

AZ EGYSZEMÉLYES KFT ÜGYVEZETÉSE KÍVÜLÁLLÓ ÁLTAL Amennyiben az egyszemélyes Kft. ügyvezetését nem az egyedüli tag látja el, úgy – szemben a több taggal mûködõ gazdasági társaságokkal – az egyedüli tagja utasíthatja az általa indokoltnak tartott intézkedések megtételére.

SZERZŐDÉS AZ EGYSZEMÉLYES KFT ÉS A TAGJA KÖZÖTT Szerzõdés az egyedüli tag és az egyszemélyes kft. között: Az egyszemélyes Kft. akár annak egyedüli tagjával is szerzõdést köthet, ennek teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt formában kell létrejönnie, azaz elegendõ annak két tanúval történõ hitelesítése is.

 

OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS
OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS ÉS ADÓELONYÖK OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS ÁLTALÁBAN OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS HELYSZÍNEK